Usługi informatyczne i serwisowe
Nasza firma w ramach stałej umowy serwisowej zapewnia Państwu niezawodne działanie sprzętu komputerowego i bieżący serwis oprogramowania.
Urządzenia fiskanle
W naszej ofercie znajdą Państwo wszelkie niezbędne urządzenia fiskalne do prowadzenia firmy. Oferta obejmuje nie tylko zakup urządzenia, ale także jego serwisowanie.
Kasy fiskalne ONLINE
Kasy fiskalne ONLINE to w założeniu nowa kategoria urządzeń fiskalnych, które będą mogły komunikować się z Centralnym Rejestrem Kas. Dowiedz się więcej...
Podpis elektroniczy
Oferujemy wyrobienie podpisu elektronicznego, który umożliwia identyfikację tożsamości przesyłających dokumenty drogą elektroniczną.
Przychodnie i gabinety lekarskie
Nasza firma oferuje oprogramowanie pozwalające na łatwe zarządzanie placówką medyczną.
Sklepy, supermarkety i hurtownie
Obsługujemy również branżę handlową oferując im wyspecjalizowane oprogramowanie ułatwiające zarządzanie firmą.
Gastronomia
Lokale gastronomiczne znajdą w naszej ofercie specjalistyczne oprogramowe ułatwiające zarządzanie lokalem.
Systemy dla firm
Oferowane przez nas programy przeznaczone do prowadzenia firmy łączą w sobie funkcjonalność, prostotę oraz intuicyjność.
Nasz sklep internetowy
Nasza firma oferuje zakup urządzeń elektronicznych oraz oprogramowania w tradycyjny sposób w naszej siedzibi, ale również za pośrednictwem sklepu internetowe. Serdecznie zachęcamy do zapoznania z ofertą naszego sklepu online.

Kasy fiskalne

Kto powinien posiadać kasę?

Przepisy prawa nakładają obowiązek instalowania urządzenia fiskalnego na każdą osobę fizyczną i prawną prowadzącą działalność gospodarczą, polegającą na sprzedaży lub świadczeniu usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, która:

- w pierwszym roku rozpoczęcia działalności przekroczyła wysokość obrotów 20 000 zł

- w minionym roku przekroczyła obrót 40 000 zł, w wypadku podmiotów kontynuujących działalność gospodarczą (drugi i kolejne lata działalności).

Od 1 maja 2011r. obowiązkiem korzystania z kasy rejestrującej sprzedaż, objęte zostają kolejne grupy zawodowe, w tym m.in. podmioty świadczące usługi w zakresie ochrony zdrowia, opieki społecznej, usług prawniczych, rachunkowo-księgowych, architektonicznych, inżynierskich, pogrzebowych i ochroniarskich (Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 26 lipca 2010r.).

 

Jak uzyskać ulgę za zakup urządzenia?

Każdy podatnik, który rozpoczyna rejestrację obrotów na kasie fiskalnej ma możliwość skorzystania z ulgi w wysokości 90% poniesionych kosztów netto za zakup urządzenia. W ten sposób można uzyskać maksymalnie 700 złotych zwrotu za każdą zakupioną kasę fiskalną (zwrot w rozliczeniu podatkowym).

Uwaga: Ulgą nie są objęte kasy kupowane w celu wymiany starych modeli na nowe oraz instalowane dodatkowo (nie zgłoszone przed pierwszą fiskalizacją).

Aby skorzystać z takiego zwrotu należy:

 1. Przed rozpoczęciem ewidencjonowania złożyć do Naczelnika Urzędu Skarbowego pisemne zawiadomienie o instalowanych kasach, z podaniem ich ilości i adresów instalacji (należy wziąć pod uwagę wszystkie jakie chcemy zainstalować, również kasy rezerwowe).

 2. Wykonać w terminie fiskalizację kasy.

 3. W ciągu 7 dni od fiskalizacji złożyć do naczelnika Urzędu Skarbowego wypełniony formularz „Zgłoszenie kasy przez podatnika” (druk załączany do każdego urządzenia POSNET).

 4. Przedstawić oryginał faktury potwierdzającej nabycie kasy wraz z dowodem zapłaty całej należności za kasę.

 Obowiązki podatnika po zakupie kasy:

 1. Przed rozpoczęciem ewidencjonowania sprzedaży przy wykorzystaniu urządzenia fiskalnego, podatnik powinien powiadomić odpowiedni Urząd Skarbowy.
 2. Następnie, urządzenie fiskalne powinno zostać zafiskalizowane, przez serwis posiadający odpowiednie uprawnienia.
 3. Prowadząc sprzedaż przy użyciu urządzenia fiskalnego należy:

  - wydać oryginał paragonu kupującemu

  - na koniec dnia sprzedaży wykonać raport dobowy fiskalny (nie później niż przed rozpoczęciem sprzedaży dnia następnego)

  - po zakończeniu miesiąca wykonać pełny fiskalny raport okresowy (nie później niż przed rozpoczęciem sprzedaży w następnym miesiącu)

  - przechowywać w odpowiednich warunkach raporty (przez okres 5 lat od zakończenia roku podatkowego, w którym zostały rozliczone) i kopie paragonów (przez okres 2 lat od zakończenia roku podatkowego, w którym zostały wydane).

 4. Podatnik powinien zlecać serwisowi co 24 miesiące wykonanie przeglądu technicznego kasy. Obowiązek wykonywania technicznych przeglądów okresowych określony jest w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. Serwis urządzeń fiskalnych może świadczyć wyłącznie uprawniona w tym zakresie firma.


Asortyment naszej firmy w głównej mierze obejmuje urządzenia dwóch dużych producentów urządzeń fiskalnych: POSNET oraz ELZAB. W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do odwiedzenia naszego biura, którego dane kontaktowe znajdą Państwo w zakładce "Kontakt".

Copyright © 2018 F.H.U. Jimi All Rights Reserved. Created by Joomdev.