Usługi informatyczne i serwisowe
Nasza firma w ramach stałej umowy serwisowej zapewnia Państwu niezawodne działanie sprzętu komputerowego i bieżący serwis oprogramowania.
Urządzenia fiskanle
W naszej ofercie znajdą Państwo wszelkie niezbędne urządzenia fiskalne do prowadzenia firmy. Oferta obejmuje nie tylko zakup urządzenia, ale także jego serwisowanie.
Kasy fiskalne ONLINE
Kasy fiskalne ONLINE to w założeniu nowa kategoria urządzeń fiskalnych, które będą mogły komunikować się z Centralnym Rejestrem Kas. Dowiedz się więcej...
Podpis elektroniczy
Oferujemy wyrobienie podpisu elektronicznego, który umożliwia identyfikację tożsamości przesyłających dokumenty drogą elektroniczną.
Przychodnie i gabinety lekarskie
Nasza firma oferuje oprogramowanie pozwalające na łatwe zarządzanie placówką medyczną.
Sklepy, supermarkety i hurtownie
Obsługujemy również branżę handlową oferując im wyspecjalizowane oprogramowanie ułatwiające zarządzanie firmą.
Gastronomia
Lokale gastronomiczne znajdą w naszej ofercie specjalistyczne oprogramowe ułatwiające zarządzanie lokalem.
Systemy dla firm
Oferowane przez nas programy przeznaczone do prowadzenia firmy łączą w sobie funkcjonalność, prostotę oraz intuicyjność.
Nasz sklep internetowy
Nasza firma oferuje zakup urządzeń elektronicznych oraz oprogramowania w tradycyjny sposób w naszej siedzibi, ale również za pośrednictwem sklepu internetowe. Serdecznie zachęcamy do zapoznania z ofertą naszego sklepu online.

GoNet to…

 • Miejsce w którym znajdziesz wszystkie informacje o Twoim kliencie.
 • Narzędzie do prowadzenia różnorodnej korespondencji, w tym bezpośredniej wysyłki email oraz kanał komunikacji między pracownikami.
 • Plan Twojego dnia i kalendarz zadań, a także narzędzie do zarządzania całym przedsiębiorstwem.
 • Sposób na planowanie pracy całego zespołu projektowego.
 • Baza wszelkiej dokumentacji.
 • Narzędzie szerokiej analizy i tworzenia specjalistycznych raportów.
 • Program który dopasowujesz do Twoich potrzeb.

GoNet to także…

 • Narzędzie ofertowania.
 • Udokumentowany proces prac serwisowych firmy.
 • Łatwo dostępna i poręczna informacja o płatnościach klientów.
 • Sposób na usprawnienie telemarketingu.
 • Elastyczne narzędzie tworzenia raportów i analiz.
 • Twoje biuro dostępne z każdego miejsca na Ziemi.

 

Budowa Modułu Podstawowego:

 • Moduł zarządzania informacjami o kliencie.

Informacje o całości historii kontaktów, osobach kontaktowych, zamówieniach, dokumentach i załącznikach, projektach prowadzonych podczas współpracy z klientem i wiele innych – wszystko o Twoim  kliencie zawarte w jednym miejscu. Dzięki takiemu rozwiązaniu zyskujesz łatwy i szybki dostęp do niezbędnych danych kontrahenta umieszczonych w jednym miejscu i zorganizowanych w bardzo przejrzysty sposób.

 • Moduł korespondencji

Przez korespondencję w programie GoNet CRM Support System rozumiany jest szereg sposobów komunikacji z kontrahentem, z których każdy znajduje swoje odzwierciedlenie w programie (telefon, spotkanie, faks, email, sms, list, komunikator).

Dzięki wbudowanemu do programu GoNet CRM klientowi pocztowemu istnieje możliwość bezpośredniej wysyłki oraz odbioru wiadomości e-mail.

Miej dostęp do całej korespondencji prowadzonej z każdym kontrahentem i wysyłaj maile prosto z programu!

 • Moduł zadań

Moduł daje możliwość zarządzania czasem pracy Twoim oraz Twoich pracowników. Dzięki modułowi zadań już nigdy nie zapomnisz o czynnościach, które powinieneś wykonać w czasie dnia pracy. Możesz ustawić przypomnienia dla każdego zadania - w postaci automatycznie generowanej wiadomości. Jej pojawienie się, we wcześniej ustalonym terminie, przypomni Ci o zadaniu do wykonania.

 • Moduł zarządzania dokumentami i załącznikami

Dzięki modułowi możliwe jest gromadzenie i zarządzanie dokumentami i załącznikami zapisanymi w bazie danych. Rejestr dokumentów służy ujednoliceniu wzorców dokumentów w obrębie firmy, dzięki czemu np. wszystkie oferty trafiające do klientów, niezależnie od osoby je przygotowującej, będą miały np. identyczną szatę graficzną.

 • Moduł raportowania

Za pomocą modułu raportów możemy w łatwy i szybki sposób przedstawić wyniki pracy poszczególnych użytkowników w czytelnej, graficznej formie. Również kontrola poziomu zaawansowania poszczególnych projektów i ich etapów, podsumowania ilości odbytych spotkań, wysłanych wiadomości e-mail, czy wykonanych rozmów telefonicznych, jest dostępna na ekranie naszego komputera już po kilku kliknięciach. Innym rodzajem zastosowania tego modułu są np. zestawienia przyjętych zamówień oraz raporty sprzedaży dla wybranych kontrahentów.

 • Moduł administracyjny

Moduł umożliwia przeprowadzenie czynności przystosowujących program do indywidualnych wymagań użytkownika. W ten sposób możemy np. wybierając najczęściej używane przez nas funkcje skonfigurować boczny pasek menu i mieć do nich łatwy i szybki dostęp.

Z poziomu modułu administracyjnego możliwe jest dodawanie i usuwanie operatorów, jak również nadawanie im odpowiednich uprawnień dostępu do poszczególnych modułów i informacji w nich zawartych. Dzięki temu użytkownicy mają dostęp tylko do tych informacji, które są im niezbędne w pracy.

 

Moduły Dodatkowe:

 • Moduł zarządzania projektami

Dzięki GoNet CRM Support System możesz pracować Projektowo. Wszystko co dzieje się w firmie a ma określone zasoby (ludzie, czas, pieniądze) i cel można określić mianem projektu. Moduł do zarządzania projektami w GoNet daje Ci możliwość planowania, zarządzania i kontrolowania postępu prac projektowych.

System daje Ci możliwość definiowania projektów i etapów projektowych. Pod pojęciem projekt należy rozumieć bardziej złożone zadanie (jak np. kampania reklamowa lub realizacja większego kontraktu).

 • Moduł rezerwacji zasobów

Umożliwia precyzyjne, bezkonfliktowe i efektywne zarządzanie zasobami firmy. Zasoby mogą być osobowe  - w przypadku pracowników firmy, lub rzeczowe – takie jak samochód, rzutnik, sala konferencyjna. Każdy pracownik firmy może dokonać rezerwacji określając jej cel, czas i wybierając z listy potrzebne zasoby. System automatycznie informuje o konfliktach gdyby inny operator w danym momencie chciał zarezerwować zasób już wykorzystywany.

 • Moduł ofertowania i obsługi zamówień

Moduł pozwala na przygotowanie ofert bezpośrednio z programu na wcześniej zaprojektowanym szablonie.  Po kilku kliknięciach dysponujemy profesjonalną ofertą handlową, którą możemy od razu wysłać mailem lub faksem do naszego klienta.

Moduł ułatwia zarządzanie zamówieniami, składanymi przez kontrahenta, dotyczącymi zakupu towarów, pozwalając jednocześnie na monitorowanie stanu sprzedaży.

 • Moduł serwisowy

Moduł pozwala na ewidencję serwisu zainstalowanych urządzeń, bądź oprogramowań. Przy prowadzeniu takiego serwisu potrzebne są istotne dane które GoNet nie tylko przechowuje, ale także wykorzystuje do usprawnienia zachodzących procesów serwisowych.

Dane przechowywane w tym module dotyczą historii przeglądów, serwisu i instalacji, a także powiązanych kontrahentów z łatwym przejściem do ich kartotek, a więc przeprowadzonej korespondencji, czy informacji o przebiegu płatności.

Wprowadzone dane dają możliwość ustawienia odpowiednich przypomnień na temat kończącej się gwarancji, potrzeby przeglądu, czy też konieczności przygotowania kolejnej oferty powiązanej z daną instalacją.

 • Moduł analizy płatności

Moduł umożliwia przeglądanie i analizę dokumentów finansowych (zakup, sprzedaż) importowanych z zewnętrznego programu fakturującego.  Dzięki rejestrowi wpłat można analizować płatności kontrahentów: zaległości, wpłaty częściowe, wielkość obrotu itp.

Oferujemy współpracę z takimi programami jak: F++, F++ C/S, Fakt, CDN Optima, Symfonia Premium, Symfonia Forte, Subiekt 5 EURO, Subiekt GT, WF-Mag

 • Moduł integracji z centralą telefoniczną SLICAN

Moduł daje możliwość nawiązywania połączeń telefonicznych z klientami za pośrednictwem programu. Podczas wykonania połączenia do klienta istniejącego w bazie danych, otwierana jest formatka dodawania korespondencji typu rozmowa telefoniczna i użytkownik ma możliwość łatwego dodania informacji w formie notatki z odbytej rozmowy.  Dzięki oprogramowanej funkcjonalności użytkownik programu ma pewność dokładnie prowadzonej historii kontaktów z klientami, a  w oknie informującym o rozmowie przychodzącej udostępniona jest także informacja o aktualnej kwocie zaległości w płatnościach z danym kontrahentem.

 • Moduł wydruków

Moduł umożliwia tworzenie dowolnych wydruków oraz raportów. Dzięki zastosowaniu jednego z najbardziej elastycznych rozwiązań raportujących dostępnych na rynku, w znaczny sposób poszerzyliśmy możliwości naszego systemu CRM. Przy tworzeniu każdego wydruku możemy skorzystać z bardzo szerokiej gamy dostępnych komponentów (tekst RTF, HTML, obrazy, kody kreskowe, wykresy ...). Co więcej dzięki zdefiniowanym funkcjom użytkownika można tworzyć raporty interaktywne np. prowadzące nas prosto do kartoteki kontrahenta, lub projektu.

 • Moduł replikacji

Moduł daje możliwość pracy zdalnej z programem. W odróżnieniu od innych tego typu rozwiązań nie ma tutaj warunku posiadania stałego dostępu do Internetu - praca z aplikacją jest możliwa zawsze. Pozwala to na łatwy i szybki dostęp do interesujących nas informacji (dokumentów, historii współpracy z kontrahentem) bez względu na to gdzie się aktualnie znajdujemy (w podróży, na delegacji, w domu ...). Synchronizacji danych z bazą główną dokonujemy w dowolnym momencie w którym tylko mamy możliwość podpięcia do Internetu (może to być sieć lokalna, modem GPRS ...).  

 

Copyright © 2018 F.H.U. Jimi All Rights Reserved. Created by Joomdev.